Zgodovina

Razvoj družbe GR Investicije, d.o.o.


Družba je nastala v novejšem tranzicijskem obdobju kot produkt novih razmerij in tržnih niš oziroma tehnologij in zahtev, ki jih je s seboj prinesla evropska skupnost. Dejavnosti, načela in izhodišča so temeljijo na evropskih standardih, smernicah, standardih Eurocode in drugi ustrezni regulativi.

Drugi razlog za nastanek družbe so tudi anomalije, ki jih je s seboj prineslo tranzicijsko obdobje, v katerem je prihajalo do različnih sovražnih prevzemov. Zato se je skupina, večinoma strokovnih sodelavcev, zaposlenih na Inštitutu IRGO in IRGO Consultingu, odločila, da ustanovi družbo s 100 % lastnim poslovnim deležem, da bi zavarovala lastna delovna mesta, pridobljeno znanje in reference ter zagotovila obstoj matičnih firm. Tako je bila leta 2007 ustanovljena družba GR Investicije d.o.o.

Z nekaj izkušnjami iz tujine in vztrajnim vpeljevanjem novosti na domačem trgu smo med prvimi v Sloveniji začeli z izvajanjem tako raziskav in monitoringov, ki so omogočali različne metode spremljanja in varovanja naravnega in življenjskega okolja med izvajanjem večjih posegov, kakor tudi tehnično in ekonomsko optimizacijo objektov na podlagi izmerjenih parametrov. Zahvaljujoč temu, družba danes s svojo dejavnostjo, znanjem in izkušnjami nastopa na vseh večjih objektih na domačem in tujem trgu.

GR Investicije d.o.o., ki s svojo dejavnostjo zajema terenske in laboratorijske raziskave in spremljavo, redno zaposluje šest strokovnjakov s področja geotehnologije, rudarstva, inženirske geologije in vrtalne tehnike. Z različnimi pogodbenimi razmerji sodelujemo s strokovnjaki drugih profilov s področja laboratorijskih znanj, gradbeništva, podzemnih gradenj, hidrogeologije in ostalih panog.Boniteta odličnosti


  SME Excellent

GR Investicije d.o.o. spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji in izpolnjuje kriterije Bonitetne odličnosti za leto 2014 in 2015 in spada med najboljše slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe statusa AA in Excellent SME Slovenia kot simbola ocene bonitetne odličnosti.EGT

GR Investicije d.o.o. je uradni zastopnik družbe EGT - EGTechnology Italija, ki je specializirana za proizvodnjo in prodajo vrtalnih strojev in opreme. GR Investicije d.o.o. ima predstavništvo za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno Goro in Makedonijo.

Povezava do spletne starni EGT: www.egt.itGR Investicije d.o.o. je usposobljena za naslednja področja dela in dejavnosti:


Monitoring in meritve

Monitoring in meritve

Monitoringi na vseh večjih projektih in gradbiščih v Sloveniji in v tujini. VEČ »


Raziskovalno in geotehnično vrtanje

Raziskovalno in geotehnično vrtanje

Raziskovalno strukturno vrtanje, geotehnično in geomehansko vrtanje. VEČ »


Terenske in laboratorijske reziskave

Terenske in laboratorijske reziskave

Vse vrste raziskav kamnin, zemljin, mineralnih surovin, odpadkov, tal in drugih materialov. VEČ »


Projektiranje in rudarstvo

Projektiranje in rudarstvo

Vse vrste rudarske in gradbene dokumentacije za površinsko in jamsko pridobivanje. VEČ »


Raziskave

Raziskave

Predhodne montangeloške, geološke, geotehnične, hidrološke in druge raziskave. VEČ »
Strokovno usposabljanje in druženje


Na družbi GR Investicije d.o.o. v sodelovanju s skupino IRGO poleg predanega in trdega dela posvetimo nekaj časa tudi strokovnemu izpopolnjevanju in druženju s sodelavci, kar nam vsa ta leta pomaga, da ohranimo pripadnost in kolektivno vzdušje, dobre medsebojne odnose in na nek način sprostitev.
Strokovno usposabljanje in druženje

Tako si ogledamo aktualne projekte, ki jih v tekočem letu izvajajmo v sodelovanju s skupino IRGO, občasno si privoščimo tudi oglede pomembnejših projektov v tujini.

Aktivni smo tudi v športnem udejstvovanju in rekreaciji, npr. v nogometu, odbojki, na ljubljanskem maratonu, teku trojk in še kaj bi se našlo.

V primeru naravnih in drugih nesreč sodelujemo v humanitarnih akcijah, kot je bil žledolom v Sloveniji in zadnje poplave v Srbiji, Bosni in Hercegovini.

GR Investicije
izdelava spletnih strani 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2024. Vse pravice pridržane.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si