Laboratorijske in terenske raziskave

Družba razpolaga z veliko sodobne terenske in laboratoriske opreme za izvajanje različnih vrst raziskav, tako na terenu kot v laboratoriju.

Osnovni namen nabave opreme in izobraževanje kadra je bil zagotoviti največji možni odstotek zanesljivosti izvedenih raziskovalnih del na terenu, strokovno kartiranje in shranjevanje vzorcev, lastni transport vzorcev in analizo v lastnem laboratoriju.

  • Samo na ta način je zagotovljena popolna zanesljivost rezultatov in podatkov raziskav, potrebnih pri projektiranju in gradnji zahtevnih in velikih objektov.
  • Raziskave z lastno opremo in kadri torej zagotavljajo največjo možno natančnost in prevzem popolne odgovornosti.
  • Izvajamo vse vrste raziskav kamnin, zemljin, mineralnih surovin, odpadkov, tal in drugih materialov.TERENSKE RAZISKAVE

Presiometerske meritve, raziskave tal, vgradnja vertikalnih in horizontalnih inklinometrov, geodetske spremljave posedanja, vgradnja in meritve posedalnih plošč, reperjev, plomb, ...LABORATORIJSKE RAZISKAVE


  • Analiza strižnih trdnosti in stisljivosti zemljin (edometri)
  • Analize konsistenčnih mej in nedrenirane strižne trdnosti zemljin ter točkovnega trdnostnega indeksa kamnin
  • Sejalne preiskave in arhiviranje analiziranih vzorcev

Laboratorij
izdelava spletnih strani 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2023. Vse pravice pridržane.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si