Projektiranje in rudarstvo

Izvajamo vse vrste rudarske in gradbene dokumentacije za površinsko in jamsko pridobivanje.


Načrtujemo:
 • podzemna skladišča razstreliva,
 • tehniko masovnega in varnega miniranja,
 • tehnične sanacije in biološke rekultivacije opuščenih površinskih kopov, odlagališč, deponij,
 • zapiranje rudnikov, nevarnih in podzemnih prostorov,
 • podzemna skladišča odpadkov in ostalo.

Izvajamo:
 • REVIZIJE PROJEKTOV IN IZVAJANJE NADZORA,
 • NUDIMO STROKOVNO SVETOVANJE IN
 • PODPORO PRI PRIDOBIVANJU SOGLASIJ RAZLIČNIH SOGLASODAJALCEV.
Projektiranje


KAMNOLOMOV, POVRŠINSKIH KOPOV, MINERSKIH DEL:


 • Laže,
 • Griža,
 • Rodež,
 • Lukovica,
 • Vrtojba,
 • Termit,
 • Okroglica


SKLADIŠČ RAZSTRELIVA, PODZEMNIH VEČNAMENSKIH SKLADIŠČ in RAZSTRELILNIH SREDSTEV:


 • kamnolom LAŽE – 1 PRIMORJE,
 • kamnolom RODEŽ – SALONIT Anhovo


ZAPIRANJA RUDNIKOV, POVŠINSKIH KOPOV, GRAMOZNIC, GLINOKOPOV:


 • Črna,
 • Žirovski vrh,
 • Idrija,
 • Mežica,
 • Hrastnik,
 • Trbovlje


SANACIJ in BIOLOŠKIH REKULTIVACIJ VSEH VRST POVŠINSKIH KOPOV, BREŽIN, USEKOV, PLAZIŠČ:


 • kamnolom Laže 1 in Lukovica,
 • gramoznica Vrtojba,
 • halde in udori Mežica,
 • peskokop Drtija MoravčeIZVAJANJE VSEH VRST RUDARSKIH, GRADBENIH DEL IN IZVAJANJE NADZORA

Projektiranje
izdelava spletnih strani 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2023. Vse pravice pridržane.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si