Monitoring in meritve

Izvajanje monitoringa je zapisano v EVROPSKIH DIREKTIVAH IN SMERNICAH in ga pri nas dosledno izvajamo že desetletja.


Namen je, da tudi pri najmanjših posegih v občutljiva okolja in naravo zavarujemo obstoječe dokaze ter preventivno ukrepamo, da ne pride do vplivov, prekoračitve mejnih vrednosti in poškodb ljudi, infrastrukture, objektov, sestavin okolja, naravne in kulturne dediščine ter ostalih dejavnikov.

Družba razpolaga s sodobno opremo, usposobljenimi in izkušenimi kadri za izvajanje monitoringa na objektih, cestah, v geosferi, atmosferi, hidrosferi, flori in favni in drugih sestavinah okolja.

Izvajamo meritve seizmičnih vibracij, geodetske meritve deformacij, inklinomerske meritve posedanj, deformeterske meritve razpok na objektih in cestah, meritve hrupa, prahu in ostale meritve.

IZVAJAMO MONITORINGE NA VSEH VEČJIH PROJEKTIH IN GRADBIŠČIH V SLOVENIJI IN V TUJINI.Izvajanje monitoringa:


STANOVANJSKI, VAROVANI, INDUSTRIJSKI OBJEKTI

NA STANOVANJSKIH, VAROVANIH, INDUSTRIJSKIH OBJEKTIH

do sedaj izveden monitoring na več tisoč različnih objektih ...
(zavarovanje dokazov nultega stanja, vgradnja merilnih plomb, večtočkovnih deformetrov, reperjev in ostale opreme s spremljanjem poteka deformacij, pomikov, posedanj)


AVTOCESTNI PROGRAMI in ŽELEZNICE

NA AVTOCESTNIH PROGRAMIH IN ŽELEZNICI

AC Korenitka-Pluska, AC Brezje - Vrba; Sežana - Koper, HC Koper-Izola, več regionalnih in lokalnih cest ...
(Geodetske spremljave deformacij, pomikov, posedanj, narivov, razpok ...)


PREDORI

NA PREDORIH

Kastelec, Dekani, Kekec, Barnica-Tabor, Markovec, Sten, Laktaši, Klašnice, Vijenac, Čemerno (BiH), Sozina (ČG) ...
(monitoring seizmičnih meritev vibracij, hrupa in prahu, vgradnja in izvlek sider, ekstenziometrov in ostale merilne opreme)


ČRPALNE in HIDROELEKTRARNE

ZA ČRPALNE in HIDROELEKTRARNE

ČHE Avče, HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice ...
(spremljanje časovnega razvoja razpok na objektih z deformetri in merskimi plombami, izvajanje nadzora monitoringa)


PLINOVODI

NA PLINOVODIH

Šoštanj - Šmartno, Ceršak - Kidričevo, Rogatec - Trojane - Vodice ...
(vgradnja in meritve horizontalnih in vertikalnih inklinometrov, posedalnih plošč ter analize posedanja, pomikov, meritve dinamičnih deformacijskih modulov, zbitosti tal ...)

Monitoring
izdelava spletnih strani 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2023. Vse pravice pridržane.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si