Raziskave

V družbi za laboratorijske in terenske raziskave izvajamo več vrst

PREDHODNIH MONTANGEOLOŠKIH, GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČNIH, HIDROLOŠKIH IN DRUGIH RAZISKAV.


Poleg veliko laboratorijske in terenske opreme, družba razpolaga tudi z izkušenimi strokovnjaki za posamezna področja. Glede na to se naše raziskave najprej začenjajo s kabinetno analizo in preučitvijo razpoložljivih podatkov, strokovnega in tehničnega gradiva, čemur sledijo ekstenzivni terenski pregledi in intenzivne terenske preiskave z uporabo osnovne opreme in aparatur.

Kadar posamezne lokacije ali območja raziskav, kot so ležišča mineralnih surovin, vodna območja, trase avtocestnih ali gradbenih objektov, območja plazov in odlagališč poleg osnovnih preiskav zahtevajo tudi natančnejše parametre, družba izvaja tudi PODROBNEJŠE TERENSKE RAZISKAVE IN LABORATORIJSKE PREISKAVE. Na ta način določamo natančne lastnosti, parametre in smernice posameznega raziskovanega območja ali lokacije, ki so potrebni za učinkovito in varno projektiranje in izgradnjo.

Popoln nadzor nad kvaliteto in stroški
Prednost izbire naše družbe za izvajanje terenskih in laboratorijskih raziskav je v tem, da razpolagamo s SODOBNO TERENSKO IN LABORATORIJSKO OPREMO TER LASTNIMI STROKOVNJAKI, kar nam omogoča, da lahko v lastni režiji opravimo vsa dela, od terenskih raziskav, laboratorijskih analiz in preiskav do izdelave projektne dokumentacije na podlagi pridobljenih rezultatov opravljenih raziskav.

Raziskave
izdelava spletnih strani 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2023. Vse pravice pridržane.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si