Vrtanje

V okviru vseh panog (rudarstvo, gradbeništvo, hidrogeologija, geološko-geomehanske preiskave, laboratorijske preiskave, projektiranje, monitoring …), ki jih družba izvaja, je najprej potrebno preiskati proučevano območje.

Najpogosteje je za te namene izbrano raziskovalno strukturno vrtanje (vrtanje na jedro - jedrovanje).


S pomočjo izvedene vrtine in in situ preiskav v vrtini ter z nadaljnjimi laboratorijskimi preiskavami dobimo osnovne geomehanske in hidrogeološke razmere na mikrolokaciji.


Družba izvaja
 • geotehnično,
 • geomehansko in
 • raziskovalno vrtanje tako za lastne potrebe, kakor tudi za zunanje naročnike.


Vrtanje prilagajamo geotehničnim, montangeološkim, geološkim in hidrogeološkim razmeram na terenu kot tudi rezultatom izvedenih in situ preiskav. Navedene razmere in rezultati v večini primerov oblikujejo obseg in metodologijo vrtalnih del. Način vrtanja in izbira preiskav med vrtanjem sta vedno podprta s strokovnimi analizami kadra naše družbe.

Popoln nadzor nad kvaliteto in stroškiRaziskovalno in geotehnično vrtanje:


 • vrtanje geomehanskih vrtin po standardu Craelius do globin 30 m,
 • izvedba standardnih penetracijskih poskusov z avtomatskim SPT-jem,
 • odvzem intaktnih vzorcev,
 • izvedba vertikalnih inklinometrov in piezometrov,
 • priprava odsekov vrtine za in situ geomehanske preiskave (zemljinski in hribinski presiometer) ter in situ hidrogeološke preiskave (nalivalni poskus, VDP poskus),
 • vrtanje geomehanskih vrtin po standardu Craelius do globin 120 m (končna globina vrtanja je odvisna od tehnologije vrtanja in geoloških pogojev),
 • izvedba standardnih penetracijskih poskusov z avtomatskim SPT-jem,
 • odvzem intaktnih vzorcev,
 • izvedba vertikalnih inklinometrov, piezometrov in vodnjakov,
 • rotacijsko vrtanje z direktno cirkulacijo do premerov 9 7/8˝ (250,8 mm) z uporabo bentonitne ali polimerne izplake,
 • aktivacija novih piezometrov in vodnjakov z uporabo sektorskega, direktnega, paralelnega in centričnega air-lifta,
 • regeneracija (čiščenje, aktivacija in dezinfekcija) obstoječih vodnjakov in piezometrov na podlagi:
  • kemijskega čiščenja (kemikalije s certifikatom EU za razgradnjo inkrustracij in dezinfekcijo vrtin) in
  • mehanskega čiščenja (ščetkanje, jet, air-lift).Nekatere reference izvedenega raziskovalno in geotehničnega vrtanja


NSRAO-VRBINA, NE Krško - trije objekti, ARSO GOI do GOI VII, HE BREŽICE, 2. tir Maribor - Šentilj, PLINOVOD Vodice - Rateče in Pragersko - Hodoš, MONITORING del na reki Savinji v Laškem, RAZISKAVE na železniškem odseku Celje - Zidani Most, 3. os jug, PLAZ LENDAVA, OBVOZNICA Luče, LUKA Koper- skupina šestih tirov, JP VO-KA Ljubljana.

Vrtanje
izdelava spletnih strani 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2023. Vse pravice pridržane.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si