Reference

Reference pomembnejših PROJEKTOV in MONITORINGOV

kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu


Dežela projektaNAZIV INVESTITORJANAZIV PROJEKTA / MONITORINGALeto končanja projekta
Slovenija ADRIAING, d.o.o. - Koper Povezava Marine Izola z avtocesto 2014
Slovenija EUROASFALT BH Trgovski center SPAR  v Mariboru 2014
Slovenija IMP, d.d. - Ljubljana Plinovod M2/2  Trojane - Vodice 2014
Slovenija ADRIAING d.o.o., Koper Izgradnja komunalne mreže Logatec 2014
Slovenija KPL d.o.o., Ljubljana Izgradnja komunalne mreže Dragomer 2014
Slovenija GP KRK Seizmične meritve gradbene jame v Ljubljani 2014
RS -  BiH CPM BiH d.d. - Lukavac Predor ČEMERNO - Gacko 2013
BiH PRIMORJE  BiH d.d. - Sarajevo Predor VIJENAC - Zenica 2013
Slovenija NIVO EKO, d.o.o. - Žalec Vrtanje geološko geotehničnih vrtin v Lučah 2013
Slovenija MALKOM d.o.o. - Novo mesto Komunalno omrežje Potok - Prapreče 2013
Slovenija HIDROTEHNIK d.d. - Ljubljana Obnova kanalizacijskega omrežja v Pivki 2013
Slovenija NIVO EKO, d.d. - Žalec Zagotovitev poplavne varnosti reke Savinje 2013
Slovenija IMP, d.d. - Ljubljana Plinovod M2/1  Rogatec - Trojane 2013
Slovenija HESS d.o.o. in INFRA d.o.o.- Krško  Hidroelektrarna Krško 2013
Slovenija HOFER d.o.o. - Lukovica Trgovski center HOFER v Tolminu 2013
Slovenija SCT, d.d., PA, CPK, KZ Hitra cesta KOPER - IZOLA 2013
Slovenija PETROL d.d. - Ravne na Koroškem Idejni projekt plinovoda skozi jamo RSC Mežica 2013
Slovenija STRABAG d.o.o. - Ljubljana Izven nivojsko križanje žel./ceste Pušenci 2013
Slovenija DDC d.o.o. in CP Kranj d.o.o. Monitoring na predoru STEN - Škofja Loka 2011/13
Slovenija ALPINE BAU GmbH Salzburg Monitoring na predoru MARKOVEC - Koper 2011/13
Slovenija RGP d.o.o. - Velenje Poglobitev struge reke Save - HE Krško 2012
Slovenija TERMIT d.d. - Moravče Rudarski projekt  kremenčevega peska STRAŽA 2012
Slovenija TERMIT d.d. - Moravče Rudarski projekt kremenčevega peska Podstran - Soteska 2012
Slovenija STRABAG, d.d. - Ljubljana Železniško/cestno izv. niv. križanje ORMOŽ 2012
Slovenija NIVO EKO, d.d. - Celje Regulacija struge reke Savinje - Laško 2012
Slovenija GRAFIST d.o.o. - Koper Izgradnja komunalnega omrežja Dekani 2012
RS -  BiH CPM BiH d.d. - Lukavac Predor STAMBOLIĆI - PALE, Sarajevo 2012
Slovenija Salonit Anhovo, d.d. - Deskle Seizmične meritve v kamnolomu pri Stari Vrhniki 2012
Slovenija TERMIT d.d. - Moravče Rudarski projekt  kremenčevega peska HUDEJ - PLES 2011
Slovenija TERMIT d.d. - Moravče Rudarski projekt sanacije kopov peska Tomc, Soteska in Zabritof 2011
Slovenija SLP, d.o.o. - Ljubljana Sondiranja z dinamičnim penetrometrom na Bledu 2011
Slovenija MONS, d.d. - Ljubljana Garažna hiša MEKSIKA - Ljubljana 2011
Slovenija MONS, d.d. - Ljubljana Poslovni center DOMENIKA - Koper 2011
Slovenija SCT, d.d. - Ljubljana Vodno komunalno omrežje TRŽIČ 2011
Slovenija SCT, d.d. in PRIMORJE, d.d. Hitra cesta Koper - Izola 2010
Slovenija TERMIT d.d. - Moravče Rudarski projekt  kremenčevega peska DRTIJA 2010
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Železniški podvoz DOBOVA 2010
Slovenija HSE d.d. / ŽELEZNICE SLO Železniška proga SEVNICA - KRŠKO 2010
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Plaz GRADIŠČE - Vipava 2010
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Plaz KOSEČ - Kobarid 2010
Slovenija NIVO, d.d. - Celje Vodno komunalno omrežje SEVNICA 2010
Slovenija RSC Mežica, d.o.o.- Mežica Odmik št. 3 od RP RSC Mežica, Muzej Galerija 2010
RS -  BiH INTEGRAL d.d. Banja Luka Predor LAKTAŠI 1 in  2 2010
SRBIJA Občina BEOGRAD Stari grad KALEMEGDAN - Smodnišnica 2009
Slovenija VIDONI, d.o.o.  - Ajdovščina Predor BARNICA/TABOR - Vipava 2009
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Monitoring na viaduktu PERAČICA - Tržič 2009
Slovenija PRIMORJE, d.d. - Ajdovščina  Reverzibilna hidroelektrarna ČHE Avče 2009
Slovenija PRIMORJE d.d. in NIVO d.d. Hidroelektrarna Blanca 2009
Slovenija STRABAG d.o.o. - Ljubljana Mejni prehod MMP Gruškovje 2009
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina AC Lešnica-Vrba objekti BREZJE 2009
Slovenija HSSE, d.d. - Ljubljana Spremljava objektov SOTELSKO - HE Krško 2009
Slovenija ECONO d.o.o. - Ljubljana Geološko geotehnično raziskovanje za HE Mokrice 2009
Slovenija HSSE, d.d. - Ljubljana Študija raziskav za HE Brežice 2009
Slovenija INFRA, d.o.o. - Leskovec pri Krškem Hudournik FLORJANSKI POTOK 2009
Slovenija INFRA, d.o.o. - Leskovec pri Krškem Hudournik DRUŽANJSKI POTOK 2009
Slovenija RS MJU, Ljubljana Rudarski projekt za inštalacijo geosond za energetsko oskrbovanje na Jesenicah 2009
Slovenija EUROINVEST d.d.- Nova Gorica Poslovno trgovski center EDA - Nova Gorica 2009
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Poslovni center VOJNIK 2009
Slovenija ELEA iC d.o.o. - Ljubljana PGD za II. tir železnice Divača - Koper 2009
Slovenija SCT, d.d. - Ljubljana Plinovod ŠOŠTANJ - ŠMARTNO 2009
Slovenija SCT, d.d. - Ljubljana Plinovod KIDRIČEVO - ŠENTILJ 2009
Slovenija SCT, d.d. - Ljubljana Plinovod ROGATEC - RATEČE 2009
Slovenija Hidroinženiring, d.o.o. - Ljubljana Sondiranja s statičnim penetrometrom v Ljubljani … 2009
Slovenija KOSTAK, d.d. - Krško Rekonstrukcija cestne mreže v SENOVEM 2009
Slovenija In. Co Invest, d.o.o. - Ljubljana Sondiranja z dinamičnim penetrometrom v Mengšu, Pšati, Ljubljani,… 2009
Slovenija SCT, d.d. - Ljubljana Rekonstrukcija starega mestnega jedra IZOLE 2008
Slovenija KOSTAK, d.d. - Krško Vodno komunalno omrežje KRŠKO-BREGE 2008
Slovenija CPM, d.d. - Maribor Obvoznica MARIBOR 2008
Slovenija SCT, d.d. - Ljubljana Gorenjska avtocesta, odsek Brezje - Vrba 2008
Slovenija PRIMORJE, d.d. in SCT, d.d. Povezava Luke Koper z AC mrežo 2008
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Monitoring na viaduktu OTOČEC - Otočec 2008
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Rudarski projekt kamnoloma apnenca LAŽE 2008
Slovenija RSC Mežica, d.o.o.- Mežica Odmik št. 1 od RP RSC Mežica, dostopna cesta 2008
Slovenija CPM BH, d.o.o. - Trbovlje Testiranje sider v predoru Vodole 2008
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Inštalacija geotehnične opreme v predoru Markovec - KOPER 2008
BiH CPM BiH d.d. Lukavac Predor STUPČANICA  - OLOVO 1 in 2 2008
RS -  BiH INTEGRAL d.d. Banja Luka Predor KLAŠNICE 2008
BiH GRAĐEVINSKI FAKULTET SARAJEVO Plaz MRAKUŠA - TREBEVIĆ, Sarajevo 2008
Slovenija CPK, d.d. - Kranj Plaz DRAŽGOŠE - Dražgoše 2007
RS -  BiH INTEGRAL d.d. Banja Luka Vgradnja inklinometrov predor LAKTAŠI 2007

Reference
izdelava spletnih strani 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2024. Vse pravice pridržane.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si