Oprema

NEKAJ OPREME S KATERO RAZPOLAGA družba »GR Investicije, d.o.o.«

(Stanje, 10.2.2015)


Naziv in tip opremePODROČJE IN MOŽNOSTI UPORABE
Samohodni penetrometer TG PAGANI 63-210 z opremo Naprava za ugotavljanje slojevitosti, sestave in materialnih karakteristik tal po SIST EN ISO 22476-2:2005 in SIST EN ISO 22467-1:2013.
Možnost sondiranja: v koherentnih zemljinah, peskih, produ/grušču

Globina penetriranja DPSH: h = do 15,0 m
Vtisna sila CPTU: 100 kN (pribor 45,0 m)
CPTU Sonda 50 Mpa - CPT 100 kN Sonda CPTU: qc do 50 MPa, fs do 500 kPa, u2 = 2500 kPa
Ploski dilatometer DMT - 2 kom. Naprava za ugotavljanje slojevitosti, sestave in materialnih karakteristik tal po SIST-TS CEN ISO/TS 22476-11:2008
Digital inclinometer System
MSG + 50 m Kabla
Naprava za merjenje inklinacij v vertikalnih vrtinah

Globina: do 50 m
Merilno območje: ± 30°
Natančnost: ± 2mm/25m
Horizontalni Inclinometer - Sonda  
Gloetzl boben za kabel + 50K Kab Kabel za napravo za merjenje inklinacij v vertikalnih vrtinah

Globina: do 50 m.
Strižni aparat za zemljine MATEST Naprava za določanje strižnega odpora zemljin po standardu SIST-TS CEN ISO/TS 17892-10:2004

Strižna celica: 60 x 60 mm
Strižna sila: do 5 kN
Hitrost striženja: od 0,00001 do 10 mm/min
Set sejalnih sit
Tip: A052, A031 (0,063-125 mm)
Set sit za določanje zrnavostne sestave zemljin po standardu SIST-TS CEN ISO/TS 17892-4:2004

Odprtine sit: 0,063 mm - 125 mm
Konsolidometer S 290 - 2 kom. Naprava za konsolidacijo vzorcev za direktni strig zemljin.

Max obremenitev: 550 kg
Ročica za obtežitev vzorca: 10 : 1
Ročni žepni penetrometer - S065 Naprava za hitro oceno trdnosti zemljin

Merilno območje: 0 - 500 kPa
Ročni žepni penetrometer - S066 Naprava za hitro oceno trdnosti zemljin

Merilno območje: 0-500 kPa
Senzor pomika - S336-11 Linearni deformacijski senzor za merjenje vzdolžnih in prečnih pomikov pri preiskavi deformacijskih lastnosti kamnin.

Merilno območje: 10 mm
Deformeter - C361-11 Mehanski merilec za merjenje in spremljavo razvoja razpok in dilatacij.

Natančnost merilne ure: 0,001 mm
Merilno območje: 100 mm
Deformeter - C361-12 Mehanski merilec za merjenje in spremljavo razvoja razpok in dilatacij.

Natančnost merilne ure: 0,001 mm
Merilno območje: 300 mm
Mikro čitalec Mikroskopski čitalec za merjenje širine razpok in strukturo betonov

Natančnost odčitka: 0,02 mm
Povečava: x 35
Merilno območje: 4 mm
Strižni aparat za kamnine MATEST Naprava za določanje strižnega odpora kamnin po Stand.: ASTM D5607

Strižna celica: 100 x 100 x 100 mm
Strižna sila: do 5 kN

+ Naprava za pripravo vzorcev kamnin/betona
Električna vrtalna garnitura za rezanje vzorcev Naprava za pridobivanje cilindričnih vzorcev iz nepravilnih kamninskih blokov.

Hitrost vrtanja: 1550/2700 vrt/min
Hookova celica - A139 Naprava za določanje strižnega odpora kamnin v triosnem stanju po standardu ASTM D7012-04

Premer vzorcev: 54 mm
Bočni tlak: do 700 bar
Aparat za iztiskanje vzorcev - A141 Naprava za iztiskanje vzorcev iz plastičnih cilindrov pri preiskavi strižnega odpora kamnin v Hookovi celici.

Premer vzorcev: 54 mm
Ultrazvočni tester Naprava za določanje dinamičnih elastičnih lastnosti kamnin po standardu ASTM D2845-08

Frekvenca: 55 kHz
Menardov presiometer za zemljine Naprava za določanje deformacijskih in trdnostnih lastnosti zemljin po standardu SIST EN ISO 22476-4:2013

Sonde: AX f44 mm, BX, f60 mm
Inštrument za seizmične meritve
Mini Mate Plus: DS-077
Seizmične meritve vibracij/potresanja na stanovanjskih in drugih objektih, mostovih, podvozih, jezovnih pregradah, predorih in ostalih objektih v skladu s Pravilnikom (Ur.l. RS, št. 111/03) in standardi: DIN-4150 1-3 in ÖNORM S 9020

Polje meritev: »v« (mm/s) = 0,1 - 50 (mm/s); pri frekvenci: (f Hz) = < 10 Hz - 100 Hz*
Inštrument za seizmične meritve
Mini Mate Plus: DS-077
Inštrument za seizmične meritve
Mini Mate Plus: DS-077
Inštrument za seizmične meritve
Mini Mate Plus: DS-077
Inštrument za seizmične meritve
Mini Mate Plus: DS-077
Inštrument za seizmične meritve
Blas Mate Series II: Tip: DS-477
Inštrument za seizmične meritve
Blas Mate Series III: Tip:DS-567
Nivelir elektronski DNA 03 Digitalni optični nivelir Leica DNA 03 za izvajanje preciznih višinskih meritev podaja možnost naknadnih meritev s totalno postajo TCMR 1102 plus. Obdelava izmerjenih podatkov se izvaja s programsko opremo Leica Survey Office, MS Excell in programom Plateia 5.0.

Meritve preciznega niveliranja izvajamo z digitalnim optičnim nivelirjem Leica DNA 03, katerega natančnost je ± 0.3 mm/km, priložen je ustrezni pribor nivelirja in invar nivelmanska lata.

Področje meritev: višinske zakoličbe, preverjanje višin poligonov, spremljanje pomikov, deformacij in ostale geodetske meritve.
Vrtalna garnitura COMACCHIO GEO 205 z vrtalci + vrtalni pribor in oprema
Vrtalna garnitura FRASTE MultiDrill XL
Vrtalni garnituri in oprema služita za geološko in geomehansko vrtanje v vseh vrstah kamnin in zemljin.

Možnosti in globina vrtanja: na jedro in brez jedra s cevitvijo, za vodnjake, inklinometre, piezometre in ostalo vrtanje do globine 30 m in do 150 m.
Vrtalno drogovje COMACCHIO
Kamion MERCEDES BENZ -Atego 1828 + Dvigalo PALFINGER Transport opreme in materiala z možnostjo nakladanja in razkladanja z dvigalom Palfinger. Kamion ima možnost bočnega in zadenjskega kipanja.

Nosilnost kamiona: 7,5 t
Dvižna moč dvigala: 3,9 t/2,5 m
Prikolica SCWARZMULLER - AHZ2 Prikolica za prevoz vrtalne garniture Fraste multidrill xl. in ostale opreme oziroma tovora.

Največja dovoljena masa: 18 ton
Masa vozila: 5 ton
Dolžina prikolice: 6m
Opombe: prikolica ni registrirana in trenutno ni v uporabi, ker nimamo tovornega vozila za vleko
Merilnik in analizator HRUPA Brüel&Kjaer-Type3535 z opremo Inštrumenta sta namenjena za kontinuirano in občasno ocenjevanje in izvajanje obratovalnega monitoringa za vire hrupa ter meritve mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, na gradbiščih in v objektih.

Polje meritev: v vseh segmentih okolja v skladu slovensko zakonodajo: [ZVO-1-UPB1], (Ur.l.RS, št. 39/06 do 92/13 in podzakonskimi akti), ter standardi: SIST ISO 1996 - 1:2006/2:2007
Prenosni merilnik in analizator HRUPA
z opremo Brüel&Kjaer -Type 2250
Gradbeni prevozni vijačni KOMPRESOR - XAS 97DD S.n Kompresor je kot pomožna naprava namenjen čiščenju piezometrov do globine 65 m in za druge namene.

Teža kompresorja: 840 kg,
Delovni tlak: 4,0 - 8,5 bar,
Nominalni pretok zraka: 5,3 m3/min
Hidravlični vlečni VITEL TN09
Nosilnost 1000 kg + škripčevje
Ta naprava je montirana na kamionskem vozilu in služi za spuščanje in izvlek cevi iz geoloških vrtin pri izvajanju aktivacije vrtin (Air-Lift)

Višina/globina izvleka: h = do 7,0 m
Dvižna moč vitla: 1,0 t/10 m
Posebnost: primeren za nedostopne terene.
Pnevmatični PENETROMETER DPL-Se Naprava namenjena za ugotavljanje slojevitosti in odpora tal po SIST EN ISO 22476-2:2005.

Možnost vrtanja: v zemljinah, peskih, grušču
Štev. udarcev: do 50/min.
Globina penetriranja: h = do 5,0 m
Posebnost: primeren za nedostopne terene, je prenosen.
KOMBI Mercedes FURGON - 313 CDI Transport opreme in materiala (vrtalne cevi, manjši stroji, ...). Kombi ima vgrajeno vlečno kljuko in strešni prtljažnik.

Nosilnost kombija: 1.300 kg
Največja obtežba strehe: 150 kg
Vlečna kljuka: 2.000 kg
Gabariti tovornega dela (l x h x š): 3,36 m x 1,84 m x 1,78 m
izdelava spletnih strani 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2024. Vse pravice pridržane.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si