Referencije

Referencije značajnijih PROJEKATA i MONITORINGA

kao glavni izvođač ili partner u zajedničkom nastopu


Država projektaNAZIV INVESTITORANAZIV PROJEKTA / MONITORINGAGodina završetka projekta
Slovenija IMP, d.d. - Ljubljana Gasovod M2/2 Trojane-Vodice 2014
Slovenija ADRIAING d.o.o., Koper Izgradnja komunalne mreže Logatec 2014
Slovenija KPL d.o.o., Ljubljana Izgradnja komunalne mreže Dragomer 2014
Slovenija EUROASFALT BH Trgovački centar SPAR  u Mariboru 2014
Slovenija ADRIAING d.o.o., Koper Povezivanje marine Izola  sa AUTOPUTNOM 2014
Slovenija GP KRK Seizmička merenja građevinske jame u Ljubljani 2014
Slovenija MALKOM d.o.o.- Novo M. Komunalna mreža Potok-Prapreče 2013
Slovenija HIDROTEHNIK d.o.o.- Ljublj. Obnova kanalizacijske mreže v Pivki 2013
Slovenija IMP, d.d. - Ljubljana Gasovod M2/1 Rogatec-Trojane 2013
Slovenija STRABAG d.o.o. - Ljubljana Železničko/putno izvan nivojsko ukrštanje Pušenci 2013
Slovenija HOFER d.d.- Lukovica Trgovački centar HOFER u Tolminu 2013
Slovenija SCT, d.d., PA, CPK, KZ Autoput KOPER - IZOLA 2013
Slovenija HSE d.d./INFRA d.o.o.- Krško  Hidroelektrana  HE Krško 2013
RS -  BiH CPM BiH d.d. - Lukavac Monitoring i ispitivanja u tunelu ČEMERNO - Gacko 2013
BiH PRIMORJE  BiH d.d.-Sarajevo Monitoring i ispitivanja u tunelu VJENAC - Zenica 2013
Slovenija NIVO EKO, d.d. - Žalec Osiguravanje protivpoplavne sigurnosti reke Savinje 2013
Slovenija PETROL d.d.- Ravne na Koroš Idejno rešenje trase gasovoda kroz rudnik RSC Mežica 2013
Slovenija NIVO EKO, d.o.o. - Žalec Bušenje geološko geotehničkih bušotina u Lučah 2013
Slovenija DDC d.o.o./CP Kranj d.o.o. Monitoring na tunelu STEN - Škofja Loka 2011/13
Slovenija ALPINE BAU GmbH Salzburg Monitoring na tunelu MARKOVEC - Koper 2011/13
Slovenija TERMIT d.o.o.- Moravče Rudarski projekat kvarcnog peska STRAŽA 2012
Slovenija TERMIT d.o.o.- Moravče Rudarski projekat kvarcnog peska Podstran - Soteska 2012
RS -  BiH CPM BiH d.d. - Lukavac Monitoring i ispitivanja u tunelu STAMBOLIĆI - PALE/Sarajevo 2012
Slovenija RGP d.o.o. - Velenje Produbljivanje korita reke Save - HE Krško 2012
Slovenija STRABAG, d.d. - Ljubljana Železničko/putno izvan nivojsko ukrštanje ORMOŽ 2012
Slovenija GRAFIST d.o.o.- Koper Izgradnja komunalne mreže Dekani 2012
Slovenija NIVO EKO, d.d. - Celje Regulacija korita reke Savinje- Laško 2012
Slovenija Salonit Anhovo, d.d. - Deskle Seizmička merenja u kamenolomu kod Stare Vrhnike 2012
Slovenija MONS, d.d. - Ljubljana Parkirna kuća MEKSIKA - Ljubljana 2011
Slovenija MONS, d.d. - Ljubljana Poslovni centar DOMENIKA - Koper 2011
Slovenija TERMIT d.o.o.- Moravče Rudarski projekat kvarcnog peska HUDEJ- PLES 2011
Slovenija TERMIT d.o.o.- Moravče Rudarski projekat sanacije kopova peska Tomc, Soteska i Zabritof 2011
Slovenija SLP, d.o.o. - Ljubljana Sondiranja z dinamičkim penetrometrom na Bledu 2011
Slovenija SCT, d.d. - Ljubljana Vodno komunalna mreža TRŽIČ 2011
Slovenija TERMIT d.o.o.- Moravče Rudarski projekat kvarcnog peska DRTIJA 2010
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Železnički podvožnjak DOBOVA 2010
Slovenija HSE d.d. / ŽELEZNICE SLO Železnička pruga SEVNICA - KRŠKO 2010
Slovenija SCT, d.d.,/PRIMORJE, d.d., Autoput: HC Koper - Izola 2010
RS -  BiH INTEGRAL d.d. Banja Luka Monitoring i ispitivanja u tunelu LAKTAŠI 1 i  2 2010
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Klizište GRADIŠČE – Vipava 2010
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Klizište KOSEČ – Kobarid 2010
Slovenija RSC Mežica, d.o.o.- Mežica Aneks br. 3 od RP RSC Mežica / Muzej Galerija 2010
Slovenija NIVO, d.d. - Celje Vodno komunalna mreža SEVNICA 2010
Slovenija VIDONI, d.o.o.  - Ajdovščina Tunel BARNICA/TABOR - Vipava 2009
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Monitoring na viaduktu PERAČICA - Tržič 2009
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina  Reverzibilna hidroelektrana ČHE Avče 2009
Slovenija PRIMORJE d.d. / NIVO d.d. Hidroelektrana  HE Blanca 2009
Slovenija HSE, d.d. - Ljubljana Praćenje objekata SOTELSKO - HE Krško 2009
Slovenija ECONO, d.o.o. - Ljubljana Geološko geotehnička istraživanja za HE Mokrice 2009
Slovenija HSE d.d. - Ljubljana Studijska istraživanja za HE Brežice 2009
Slovenija STRABAG d.o.o. - Ljubljana Granični prelaz MMP Gruškovje 2009
Slovenija INFRA, d.o.o. - Sevnica Bujična korita -  FLORJANSKI POTOK 2009
Slovenija INFRA, d.o.o. - Sevnica Bujična korita -  DRUŽANJSKI POTOK 2009
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina AP Lešnica-Vrba objekti BREZJE 2009
Slovenija RS MJU, Ljubljana Rudarski projekat za instalaciju geosondi za energetsko snabdevanje na Jesenicama 2009
Slovenija EUROINVEST d.d.- N. Gorica Poslovno trgovački centar EDA - N. Gorica 2009
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Poslovni centar VOJNIK 2009
Slovenija ELEA iC d.o.o. - Ljubljana PGD za II. kolosek železnice Divača - Koper 2009
SRBIJA Opština BEOGRAD Stari grad KALEMEGDAN - Barutana 2009
Slovenija SCT, d.d. - Ljubljana Gasovod ŠOŠTANJ-ŠMARTNO 2009
Slovenija SCT, d.d. - Ljubljana Gasovod KIDRIČEVO-ŠENTILJ 2009
Slovenija SCT, d.d. - Ljubljana Plinovod ROGATEC-RATEČE 2009
Slovenija KOSTAK, d.d. - Krško Rekonstrukcija putne mreže u SENOVU 2009
Slovenija In. Co Invest, d.o.o. - Ljubljana Sondiranja sa dinamičkim penetrometrom u Mengšu, Pšati, Ljubljani … 2009
Slovenija Hidroinženiring, d.o.o. - Ljubljana Sondiranja sa statičkim penetrometrom v Ljubljani … 2009
Slovenija SCT, d.d. - Ljubljana Rekonstrukcija starog gradskog jezgra IZOLE 2008
Slovenija KOSTAK, d.d. - Krško Vodno komunalna mreža KRŠKO-BREGE 2008
Slovenija RSC Mežica, d.o.o.- Mežica Aneks br. 1 od RP RSC Mežica / DOSTOPNA CESTA 2008
Slovenija CPM BH, d.o.o. - Trbovlje Testiranje ankera u tunelu Vodole 2008
Slovenija CPM, d.d. - Maribor Obilaznica MARIBOR 2008
Slovenija SCT, d.d. - Ljubljana Gorenjska AC: Brezje - Vrba 2008
Slovenija PRIMORJE, d.d. / SCT, d.d. Povezivanje luke Koper z AUTOPUTNOM- mrežom 2008
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Rudarski projekat kamenoloma krečnjaka LAŽE 2008
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Instalacija geotehnične opreme u tunelu Markovec - KOPAR 2008
BiH CPM BiH d.d. Lukavac Monitoring i ispitivanja u tunelu STUPČANICA - Olovo 1 i 2 2008
RS -  BiH INTEGRAL d.d. Banja Luka Monitoring i ispitivanja u tunelu KLAŠNICE 2008
BiH GRAĐEVIN. Fakult. - Sarajevo Klizište MRAKUŠA - TREBEVIĆ  Sarajevo 2008
Slovenija PRIMORJE, d.d.- Ajdovščina Monitoring na viaduktu OTOČEC - Otočec 2008
Slovenija CPK, d.d. - Kranj Klizište DRAŽGOŠE – Dražgoše 2007
RS -  BiH INTEGRAL d.d. Banja Luka Instalacija inklinometara u tunelu LAKTAŠI 2007

Referencije
izrada web strane 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2023. Sva prava zadržana.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si