Istorija

Kratak opis razvoja kompanije GR Investicije, d.o.o.


Kompanija je osnovana u novijem periodu tranzicije kao rezultat novih odnosa i tržišnih mogućnosti odnosno tehnologija i zahteva, koje je sa sobom donela Evropska zajednica. Aktivnosti, principi i polazišta su zasnovane na evropskim standardima, smernicama i drugim Eurocodu relevantnim propisima.

Dodatni razlog za formiranje kompanije su takođe anomalije, koje je sa sobom doneo prelazni period tranzicije, a te su bile najizrazitije u različitim oblicima neprijateljskog preuzimanja i uništavanja firmi. Stoga je grupa, uglavnom visoko stručnog osoblja, zaposlenog na Institutu IRGO i firmi IRGO Consulting, odlučila, da osnuje kompaniju sa 100 % sopstvenim poslovnim učešćem u cilju zaštite radnih mesta, stečenih znanja i referenci i na taj način obezbedi opstanak matičnih firmi. Tako je, u 2007. godini, osnovana kompanija GR Investicije, d.o.o.

Sa nešto iskustva stečenog u zapadnim zemljama te upornim uvođenjem novina na domaćem tržištu, među prvima u Sloveniji, smo počeli sa izvođenjem kako istraživanja, tako i monitoringa. Ta dva ključna segmenta su nam pouzdano omogućavala različite metode praćenja stanja objekata, zaštite prirodne i životne sredine i kulture baštine tokom realizacije većih građevinskih i drugih intervencija. Paralelno sa uvođenjem tih novina bila je omogućena tehnička i ekonomska optimizacija objekata na temelju rezultata izmerenih i analiziranih parametara. Zahvaljujući tome, kompanija danas svojom delatnošću, znanjem i iskustvima suvereno nastupa na svim većim objektima, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.

GR Investicije d.o.o., čija delatnost obuhvata monitoring, geotehničko bušenje, terenska i laboratorijska istraživanja, projektovanje, redovno zapošljava šest stručnjaka iz oblasti geotehnologije, rudarstva, inženjerske geologije i tehnike bušenja. Sa različitim ugovornim odnosima sarađujemo sa ekspertima drugih profila u oblasti laboratorijskih veština, građevine, podzemnih objekata, hidrogeologije i drugih oblasti.Bonitetni rejting izvrsnosti


  SME Excellent

GR Investicije d.o.o., pripadaju višoj lestvici izvrsnosti u Sloveniji i zadovoljavaju kriterijume izvrsnosti rejtinga za 2014 i 2015 godinu i jedan su od najboljih slovenačkih privrednih subjekata koji imaju pravo da koriste status AA i Excellent SME Slovenia, kao simbol izvrsnosti bonitetnog rejtinga.EGT

GR Investicije d.o.o., su i zvanični predstavnik kompanije EGT - EGTechnology Italija, koja je specijalizovana za proizvodnju i prodaju mašina i opreme za bušenje. GR Investicije d.o.o. imaju predstavništvo za Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.

Link za web stranicu EGT: www.egt.itGR Investicije d.o.o. su kvalifikovane za sledeće oblasti rada i delatnosti:


Monitoring i merenja

Monitoring i merenja

Monitoring svih velikih projekata u Sloveniji i inostranstvu. VIŠE »


Istraživačko i geotehničko bušenje

Istraživačko i geotehničko bušenje

Geotehnička, geomehanička in istraživačka bušenja. VIŠE »


Terensko i laboratorijsko istraživanje

Terensko i laboratorijsko istraživanje

Sve vrste istraživanja stenskih materijala, mineralnih surovina, otpadaka, zemljišta in drugih materijala. VIŠE »


Projektovanje i rudarstvo

Projektovanje/dizajn i rudarstvo

Sve vrste rudarskih projekata i dokumentacije za površinsku i jamsku eksploataciju. VIŠE »


Istraživački radovi

Istraživački radovi

Predhodnih montangeloških, geoloških, geotehničkih, hidroloških i drugih istraživanja. VIŠE »
Stručno usavršavanje i druženje


U kompaniji GR Investicije d.o.o., u saradnji sa »Grupom IRGO«, pored posvećenosti i vrednom radu, redovno izdvajamo i deo vremena za profesionalno usavršavanje i druženje sa kolegama. To nam je omogućilo i omogućava da smo sve ove teške godine tranzicije, održali visoku pripadnost i atmosferu u kolektivu, dobre međuljudske odnose i na neki način relaksaciju nakon napornih psihofizičkih opterećenja.
Stručno usavršavanje i druženje

Tako u našem programu stručnih ekskurzija uvek imamo posetu aktuelnim projektima na terenu, koje u tekućoj godini izvodimo u saradnji sa Grupom IRGO, povremeno si priuštimo obilazak i posetu većih projekata i gradilišta u inostranstvu (tunel GOTTHARD - Švajcarska, KORALM TUNEL - Austrija ...).

Takođe smo aktivni u sportskim aktivnostima i rekreaciji, kao na primer u fudbalu, odbojci, uvek učestvujemo na ljubljanskom maratonu, trčimo trku trojki i još po nešto bi se našlo.

Uvek učestvujemo u humanitarnim akcija u primerima prirodnih katastrofa i nesreća kao što su bile zadnje polave i ledena kiša u Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hrvatskoj.

GR Investicije
izrada web strane 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2024. Sva prava zadržana.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si