Monitoring i merenja

Izvođenje monitoringa je naznačeno u EVROPSKIM DIREKTIVAMA I SMERNICAMA, koje takođe u praksi već godinama dosledno sprovodi i naša kompanija.


Namera je, da se čak i u najmanjim intervencijama u osetljivim životnim sredinama, zaštite postojeći dokazi i da se preventivno preduzmu sve mere, kako bi se izbegao uticaj prekoračenja graničnih vrednosti, povrede stanovništa, infrastrukture, objekata, prirodne i kulturne baštine i drugih komponenti okruženja.

Naša kompanija raspolaže sa puno savremene opreme i kadrova za vršenje nadzora i izvođenje monitoringa na objektima, putnoj mreži, geosferi, atmosferi, hidrosferi, flori i fauni i drugim komponentama životnog i prirodnog okruženja.

Kompanija izvodi merenja seizmičkih vibracija/potresanja, geodetska merenja deformacija, inklinometarska merenja sleganja, merenja buke, prašine i druga relevantna merenja.

VRŠIMO PRAĆENJE I IZVODIMO MONITORING SVIH VELIKIH PROJEKATA U SLOVENIJI I INOSTRANSTVU.Navodimo deo objekata na kojima je realizovan program monitoringa:


STANOVANJSKI, VAROVANI, INDUSTRIJSKI OBJEKTI

NA STAMBENIM, INDUSTRIJSKIM I OBJEKTIMA POD KULTURNOM I ISTORISKOM ZAŠTITOM

Do sada smo izvodili monitoring/praćenje na više hiljada različitih tipova objekta ...
(zaštita dokaza nultog stanja, ugradnja preciznih zaptivki, više tačkastih deformetara, repera in ostale opreme za praćenje razvoja deformacija, pomicanja, sleganja)


AVTOCESTNI PROGRAMI in ŽELEZNICE

NA OBJEKTIMA AUTOPUTNE I ŽELEZNIČKE MREŽE

AC Korenitka-Pluska, AC Brezje - Vrba; Sežana - Koper, HC Koper-Izola, više regionalnih i lokalnih puteva ...
(Geodetska praćenja deformacija, pomicanje, sleganje, narivi, pukotine ...)


PREDORI

NA TUNELIMA

Kastelec, Dekani, Kekec, Barnica-Tabor, Markovec, Sten, Laktaši, Klašnice, Vijenac, Čemerno (BiH), Sozina (ČG) ...
(monitoring merenja seizmičkih vibracija, buke i prašine, montaža i demontaža ankera, ekstenzometra i druge merne opreme)


ČRPALNE in HIDROELEKTRARNE

NA HIDROELEKTRANAMA, BRANAMA I AKUMULACIJSKIM JEZERIMA

ČHE Avče, HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice ...
(praćenje vremenskog razvoja pukotina na objektima sa deformetrima i preciznim zaptivkama, izvođenje kontrole monitoringa)


PLINOVODI

NA TRASAMA GASOVODA I ELEKTROVODA

Šoštanj-Šmartno, Ceršak-Kidričevo, Rogatec-Trojane-Vodice ...
(instalacija i merenje horizontalnih i vertikalnih inklinometara, ploča za sleganje i analiza sleganja, merenje dinamičkih deformaciskih modula i sabijenosti tla...)

Monitoring
izrada web strane 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2023. Sva prava zadržana.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si