Laboratorijsko i terensko istraživanje

Kompanija raspolaže sa savremenom terenskom i laboratorijskom opremom za realizaciju različitih vrsta istraživanja.

Osnovni cilj nabavke opreme i usavršavanja stručnog kadra je, da u najvećoj mogućoj meri osiguramo maksimalnu pouzdanost prilikom izvođenja terenskih istraživanja, transporta oduzetih uzoraka i analize u sopstvenoj laboratoriji.

  • Samo na taj način je moguće obezbediti pouzdane podatke i rezultate istraživanja koji će biti osnova za projektovanje i izgradnju složenih i velikih objekata i sistema.
  • Istraživanje sa sopstvenom opremom i stručnim kadrom je jedini način, koji vam omogućava da u najvećoj meri osigurate pouzdanost, preciznost i preuzimanje potpune odgovornosti.
  • Kompanija izvodi sve vrste istraživanja stenskih materijala, mineralnih sirovina, otpadaka, zemljišta i drugih materijala.TERENSKA ISTRAŽIVANJA

Presiometarska merenja, ispitivanje zemljišta, ugradnja vertikalnih i horizontalnih inklinometara, geodetsko praćenje sleganja, ugradnja i merenje taložnih ploča, repera, preciznih zaptivki ...LABORATORIJSKA ISTRAŽIVANJA


  • Analiza smicanja i kompresibilnosti zemljišta (edometri)
  • Analize konsistenčnih granica i nedreniranog smicanja zemljišta, kao i tačkastog indeksa čvrstoće stena
  • Sito analize i arhiviranje analiziranih uzoraka

Laboratorij
izrada web strane 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2023. Sva prava zadržana.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si