Bušenje

U svim sektorima (rudarstvu, izgradnji, hidrogeologiji, geološkim i geomehaničkim istraživanjima, laboratorijskim ispitivanjima za planiranje, praćenje ...), koje obavlja kompanija, u većini slučajeva je potrebno prvo istražiti potencijalno područje.

Najčešće se u te svrhe koristi metoda istraživačkog strukturnog bušenja na jezgro (uzorkovanje).


Kompanija razpolaže sa modernom opremom za bušenje i kvalifikovana je da obavlja geotehnička, geomehanička i istraživačka bušenja.


Tehniku bušenja prilagođavamo geotehničkim, montangeološkim, geološkim i hidrogeološkim uslovima na terenu, kao i rezultatima izvršenih in situ istraga. Zadati uslovi i rezultati u većini slučajeva, određuju obim i metodologiju bušaćih radova. Način bušenja i izbor istraživanja, koji se sprovodi u okviru bušenja, uvek je podržan stručnom analizom i odlukom našeg osoblja.

Popoln nadzor nad kvaliteto in stroškiIstraživačko i geotehničko bušenje, koje izvodi naša kompanija:


 • bušenje geomehaničkih bušotina po standardu Craelius do dubine 30 m,
 • izvođenje standardnih penetracijskih eksperimenata sa automatskim SPT-eom,
 • povlačenje intaktnih uzoraka,
 • implementacija vertikalnih inklinometara i piezometara,
 • priprema delova bušotine za in situ geomehanička istraživanja (zemljišni i stenski presiometar) te in situ hidrogeološka istraga (testovi nalivanja, VDP pokušaj),
 • bušenje geomehaničkih bušotina po standardu Craelius do dubine 120 m (konačna dubina bušenja je zavisna od tehnologije bušenja i geoloških uslova),
 • izvođenje standardnih penetraciskih eksperimenata sa avtomatskim SPT-eom,
 • povlačenje intaktnih uzoraka,
 • implementacija vertikalnih inklinometra, piezometara i bunara,
 • rotacijsko bušenje sa direktnom cirkulacijom do prečnika 9 7/8˝ (250,8 mm) i upotrebom bentonitne ili polimerne isplake,
 • aktiviranje novih piezometara i bunara sa upotrebom sektorskog, direktnog, paralelnog i centričnog air-lifta,
 • regeneracija (čiščenje, aktivacija i dezinfekcija) postojećih bunara i piezometara na osnovi:
  • hemiskog čišćenja (hemikalije sa sertifikatom EU za razgradnu inkrustracija i dezinfekciju bunara) i
  • mehaničko čišćenje (četkanje, jet, air-lift).Neke od referencija izvedenog istraživačkog i geotehničkog bušenja


NSRAO-VRBINA, NE Krško-tri objekta, ARSO GOI do GOI VII, HE BREŽICE, 2. kolosek Maribor-Šentilj, PLINOVOD Vodice-Rateče i Pragersko - Hodoš, MONITORING radova na reci Savinji u Laškom, ISTRAŽIVANJE na železniškoj sekciji Celje-Zidani Most, 3. os jug, KLIZIŠTE LENDAVA, OBILAZNICA Luče, LUKA Koper- grupa šest koloseka, JP VO-KA Ljubljana.

Bušenje
izrada web strane 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2023. Sva prava zadržana.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si